Tại Solena Fuels, chúng tôi luôn đặt tính bảo mật và sự an toàn tin tức của khách mua hàng lên số một.

Trách nhiệm của chúng tôi trong bảo mật dữ liệu

Tất cả thông tin các nhân của người dùng là thuộc về người đó và chúng tôi không có quyền tiết lộ, Chính vì như vậy nên chúng tôi luôn đề cao tính bảo mật và thương xuyên rà soát hệ thóng để đảm bảo an toàn cho thông tin mà quý khách đã chia sẻ.Chúng tôi xem sự tin cậy của bạn có giá cả trị cao nhất. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba nếu chưa được sự cho phép của người sử dụng.

Solena Fuels chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm bảo đảm khả năng bảo quản dữ liệu của các bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như những biện pháp bảo quản dữ liệu vật lý. Đáng chú ý là chúng tôi đã tăng trưởng một công nghệ mã hóa mạnh dựa trên nền Buell Center.

Chúng tôi phấn đấu tiến bộ đời sống của các bạn bằng cách đề ra các trải nghiệm số đầy hứng thú & hấp dẫn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của các bạn là điều tối cao và cho nên chúng tôi sẽ ra sức hết sức để bảo quản thông tin cá nhân của các bạn.

Phạm vi sử dụng dữ liệu ở Solena Fuels:

Chúng tôi thu thập và sử dụng những dữ liệu sau đây của người sử dụng.

  • Thông tin liên hệ đặt hàng hoặc yêu cầu tư vấn từ độc giả.
  • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn trong quá trình bảo hành sản phẩm.

Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi.